Addressıng of Invasıve Alıen Specıes Threats ın Terrestrıal Areas and Inland Waters ın Turkey

Silver Prussian Carp

(Carassius gibelio)

Silver Prussian Carp

Family name: Cyprinidae

Species name: Carassius gibelio

Synonym name :
Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)
Carassius bucephalus Heckel, 1837
Cyprinus amarus Koch, 1840
Cyprinus minor var. Walbaum [J. J.] (ex Klein) 1792
Carassius ellipticus Heckel, 1848
Carassius vulgaris ventrosus Walecki, 1863
Carassius vulgaris kolenty Dybowski, 1877
Carassius auratus gibelio vovkii Johansen, 1945
Cyprinus  gibelio Bloch [M. E.] 1782

Common name: Prussian carp

English name: Prussian carp

Group: fish

Year of introduction: 1980s

Year of first report: Baran and Ongan, 1988

National distribution area:

All over Turkey except Eastern Black Sea Region

Distribution details:

Type of introduction:

Through Meriç River with natural ways

Pathway of introduction:

Natural 

Donor area:

Fareast, Japan, China

Habitat:

Lakes, dams and still parts of rivers

Status:

Invasive

Frequency:

Common

Invasiveness:

High

Impact:

Local freshwater fish species, water quality, benthic fauna

Comments :

References

 • Aydin, H., Gaygusuz, Ö., Tarkan, A. S., Top, N., Emiroğlu, Ö., Gaygusuz, Ç. G. (2011). Invasion of freshwater bodies in the Marmara region (northwestern Turkey) by nonnative gibel carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782). Turkish Journal of Zoology, 35(6), 829-836.
 • Baran, I. and Ongan,T. 1988. Gala Gölü’nün limnolojik özellikleri, balıkçılık sorunları ve öneriler. Gala Gölü ve Sorunları Sempozyumu, Doğal Hayatı Koruma Derneği Bilimsel Yayınlar Serisi, İstanbul, 46-54.
 • Emiroğlu, Ö. (2008). Ulubat Gölü (Bursa) Esox lucius (Linnaeus,1758), Carassius gibelio (Bloch, 1782) ve Scardinius erythophthalmus (Linnaeus, 1758) Popülasyonlarının Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 111 s.
 • Emiroğlu, Ö. (2011). Alien fish species in upper Sakarya River and their distribution. African Journal of Biotechnology, 10(73), 16674-16681.
 • Emiroğlu, Ö., Bayramoğlu, G., Öztürk, D., Yaylacı, Ö. K. (2011). Determination of the gynogenetic reproduction character of Carassius gibelio in Uluabat Lake. Asian journal of animal and veterinary advances, 6(6), 648-653.
 • Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (eds) 2020.  ESCHMEYER’S CATALOG OF FISHES: GENERA, SPECIES, REFERENCES. http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp). Electronic version accessed dd mmm 2020.
 • İlhan, A., Balık, S., Sarı, H.M. and Ustaoğlu, M.R. 2005. Batı ve Orta Anadolu, Güney Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgeleri içsularındaki Carassius (Cyprinidae, Pisces) türleri ve dağılımları. E.U. Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): 343-346
 • Köse, E., Emiroğlu, Ö., Çiçek, A., Aksu, S., Başkurt, S., Tokatli, C., Şahin, M., Uğurluoğlu, A. (2020). Assessment of Ecologic Quality in Terms of Heavy Metal Concentrations in Sediment and Fish on Sakarya River and Dam Lakes, Turkey. Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 29(3), 292-303.
 • Tarkan, A. S., Gaygusuz, Ö., Acıpınar, H., Gürsoy, Ç., Özuluğ, M. (2006). Length–weight relationship of fishes from the Marmara region (NW‐Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 22(4), 271-273.
 • Tarkan, A. S., Copp, G. H., Top, N., Özdemir, N., Önsoy, B., Bilge, G.,Filiz, H., Yapıcı, S., Ekmekçi, F. G., Kırankaya, Ş. G., Emiroğlu, Ö., Gaygusuz, Ö., Gaygusuz, G. Ç., Oymak, A., Özcan, G., Saç, G. (2012). Are introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artificial than in natural waters?. Fisheries Management and Ecology, 19(2), 178-187.
 • Yerli, S. V., Mangıt, F., Emiroğlu, Öz., Yeğen, V., Uysal, R., Ünlü, E., Alp, A., Buhan, E., Yıldırım, T., & Zengin, M. (2014). Distribution of invasive carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleostei:Cyprinidae) in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 14(2), 581–590. https://doi.org/10.4194/1303-2712-v14_2_30